Hästholmens båtklubb

114 personer är för närvarande medlemmar/familjemedlemmar.

Medlemslista finns att rekvirera.


Medlemmar kan rekvirera protokoll och andra handlingar om klubben via e-post till styrelsen.

Senaste handlingar är:

protokoll och bilagor från klubbmöten och styrelsemöten 2012 och framåt

– stadgar

– verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

– ordningsföreskrifter för olika funktioner och verksamheter

– verksamhetsplan.

Samtliga handlingar finns i pärmar i klubbstugan.


Medlemskap kostar 300 kr/år (ingen inträdesavgift).

Betala gärna kranavgift samtidigt!


Medlem erhåller tidningen Båtliv från Svenska båtunionen, förmåner i hamnen såsom rabatt på diesel och låg kranavgift. Medlemskap ger vanligen rabatt på båtförsäkring.


Du som inte redan är det men vill bli medlem kan skicka ett mejl till styrelse@hastholmensbatklubb.se.

Medlemmar

E-postadresser

Är du medlem och har en e-postadress, men inte har givit styrelsen den: Gör det! Det blir smidigare så.

Styrelsen består under 2020 av

ordförande: Lars Tiderman

kassör:Johanna Hermelin

sekreterare: Michael Ernst

ledamöter: Kenneth Lind, Stefan Åstrand

suppleanter: David Boarder

Specialsidor

Hamn, Vättern

Klubbtröjor i svart både som pikétröja och som t-tröja kan beställas av

Niklas Jarsmo 0705-89 74 97.